Reklamácie a vrátenie tovaru do 14 dní

Ako postupovať pri reklamácii a vrátení tovaru.

 

Postup pri Reklamácii a vrátení tovaru do 14dní


Ako postupovať pri Reklamácii tovaru :

V prípade poruchy, závady nás prosím kontaktujte na :  reklamacie@fusion.sk

V správe o reklamácii napíšte :

 • Číslo faktúry
 • Presný názov tovaru a detailný popis závady a vzniku závady
 • Vaše meno a tel. číslo / kontakt

 

Priložte ako súbor vyplnený reklamačný protokol :

          

 

Náš pracovník sa bude snažiť s Vami najskôr závadu vyriešiť telefonicky (na diaľku).

V prípade, že sa závada telefonicky vyriešiť nedá, zabaľte prosím starostlivo tovar a pošlite poštou na adresu:

FUSION Slovakia s.r.o. , Hraničná č. 2, Košice 040 01

 

Pri odosielaní reklamovaného tovaru NEZABUDNITE:

 • Pribaliť fotokópiu, či originál (vrátime) faktúry
 • Napísať adresu a tel. číslo, na ktoré treba vybavenú reklamáciu poslať späť.
 • Priložiť vyplnený, vytlačený a Vami podpísaný reklamačný protokol / list odkaz na reklamačný protokol.

*Reklamácia prebieha podľa reklamačného poriadku a obchodných podmienok spoločnosti FUSION Slovakia s.r.o.
  Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie                       kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu na IČO. Zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie. 
  Svojím podpisom zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito podmienkami. *Ako postupovať pri vrátení tovaru do 14 dní :

 • môžete nás informovať telefonicky alebo e-mailom na podpora@Fusion.sk o svojom úmysle vrátiť tovar (skúsime nájsť najvhodnejšie riešenie)
 • zbalte tovar a priložte vyplnený protokol na vrátenie tovaru do 14 dní , alebo rukou vyplnený papier
  kde napíšete Kód tovaru, Názov a množstvo.
 • tovar doručte buď osobne, alebo zašlite poštou či kuriérom.
 • ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu a balík pre istotu aj poistite
 • balík neposielajte na DOBIERKU! Peniaze Vám vrátime na bankový účet (do 14 dní), preto nezabudnite oznámiť číslo svojho bankového účtu

 

  Protokol na vrátenie tovaru do 14 dní :

          

 

Tovar na vrátenie, reklamácie prípadne dokumentácie zasielajte
výhradne na adresu nášho SKLADU :

FUSION Slovakia s.r.o.
Hraničná 2
Košice 040 17
Slovensko

 

Naše fakturačné údaje :
FUSION Slovakia s.r.o.  Masaryková 2, Košice, 040 01
IČO: 44 086 351, IČ DPH: SK2022581990

 

 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese obchodnej spoločnosti FUSION Slovakia s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovenská republika, tel. č.: +421 907 858 888 , e-mail: podpora@Fusion.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Formulár nájdete aj TU : http://www.fusion.sk/public/files/Reklamacie/Vratenie-tovaru-protokol-Fusion-sk.doc

„Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.fusion.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Horúce novinky, súťaže, zaujímavosti:

    

Najdôležitejšie informácie 1x mesačne získate prihlásením sa k odberu nášho newslettru.

Krátke novinky:

V Jakubovi sa prebudil umelec ... Pozrite si nový Vlog číslo #8 a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny.

... zobraziť článok

AKCIE na disky Japan Racing pokračujú ! Neviete aké ? Prečítajte si článok a dozviete sa viac ;)

... zobraziť článok

Ak ste nestihli AUTOGLYM Workshop vo FUSIONe , tak Vám prinášame kompletný foto/video report.

... zobraziť článok

Archív noviniek ...
Prejsť do košíka Pokračovať v nákupe